HOME

           Helpdesk | Wat is creditfun media? | Problemen / Antwoorden | Contact

Paswoord vergeten??? - De tijd:20:46
 
 
 
 
 

 

Algemene voorwaarden

Alle gebruikers van CreditFUN Media zijn verplicht de algemene voorwaarden te accepteren voor gebruik! Gebruikers welke misbruik cq fraude plegen welke schade aan ons systeem kan veroorzaken, zullen door de administratoren van CreditFUN Media worden geblokkeerd en de desbetreffende bestanden worden overgeleverd aan justitie. De openstaande credits van de desbetreffende account welke in beheer is van CreditFUN Media zal dan zonder opgaaf van reden met onmiddelijke ingang worden verwijdert.

Deelname aan CreditFUN Media is gratis, en staat open voor zowel Nederlandse als buitenlandse gebruikers. CreditFUN Media kan op elk moment beslissen om het programma te beeindigen. Het gebruik ervan wordt berekend in credits,welke vooraf kunnen worden ingekocht.

Zorg dat de door u aan ons verstrekte informatie correct en volledig is. Gebruikers die zich aanmelden met een telefoonnummer welke niet in beheer is van de desbetreffende persoon, worden direct verwijderd.

Alle door u aan CreditFUN Media verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet worden verkocht c.q gebruikt voor derden. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor dienstmeldingen en acties van CreditFUN Media. Indien u dit niet wenst, kunt u zich wenden tot 1 van de emailadressen die vermeld staan onder de contactgegevens

Tegoed kaarten welke via distrubuteurs zijn gekocht vallen buiten de garantie van CreditFUN Media.
Aankoop van goederen doormiddel van credits vallen buiten de garantie van CreditFUN Media. Indien er problemen zich bij u voordoen dient u contact op te nemen met het desbetreffende bedrijf.

De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar.
CreditFUN Media is in alle tijden gerechtigd de algemene voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer deze!

CreditFUN media 2002-2006